เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทีเอสอาร์ แพลนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย ร.อ.ธงชัย ศรีวิลัย จากประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างมานานและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบ งานบริหารโครงการและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี ก่อสร้างโรงงานมาแล้วกว่า 50 โครงการ และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาโรงงานให้มีคุณภาพ มาตราฐาน ดั่งปณิธานขององค์กรที่ว่า "มั่นใจได้...ในผลงานคุณภาพ"
 
วัตถุประสงค์
1. มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในระดับแนวหน้า ในงานก่อสร้างอาคารโรงงานสำเร็จรูป และงานก่อสร้างพื้นฐานในประเทศ
2. ดำเนินโครงการต่างๆให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด
3. จัดการมาตรการด้านความปลอดภัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน เพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 
กิจกรรม
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯนั้นเป็นสิ่งจำเป็น โดยต้องอาศัยพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง และงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในทุกภาคอุตสาหกรรมในทุกๆโครงการ ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพที่มีประสบการณ์ และความพร้อมในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และทักษะในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

 

TSR PLANNING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
101/459 Moo 4 , Rattanatibate Road , T.Saima , A.Muang , Nonthaburi 11000