ภาพโครงการ
 
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ควิกแพค แปซิฟิค จำกัด
บริษัท จุลพัฒน์พลาสติก จำกัด
บริษัท พลาสติก้า พี.เอส. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไลอ้อนพลาสติก
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
บริษัท โคราช ออโต โปรดักส์ จำกัด
บริษัท โคราช ออโต โปรดักส์ จำกัด (โครงการ2)
บริษัท โคราช ออโต โปรดักส์ จำกัด (Training Room)
บริษัท สยามแว็กซี่ แสตนดาร์ด จำกัด
บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมยา
บริษัท เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัด
บริษัท ขอนแก่น สตาร์ช จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค
บริษัท อัมรินทร์เซรามิค จำกัด
บริษัท สแตนดาร์ด อินซูเลเตอร์ จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
บริษัท ป๋วย-เซียม จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัท ไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม
บริษัท พี.ที.เค. เทคโนโลยี พรีซิชั่น จำกัด
บริษัท ลีนาแพ็ค จำกัด
บริษัท โพรลิฟิค ฮีทติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ชุติวัฒน์
กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
บริษัท พี.พี.เอฟ.โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
กลุ่มอาคารพักอาศัย
บริษัท บ้านชมดาว จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด
บริษัท พี อาร์ คัลเลอร์พริ้นท์ จำกัด
อื่นๆ
วัดบางกอบัว
  กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)  
     
 
     
 
     
 
     
 
 
     
     
   
     
TSR PLANNING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
101/459 Moo 4 , Rattanatibate Road , T.Saima , A.Muang , Nonthaburi 11000