ร่วมงานกับเรา
สถานปนิก

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

- มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ

- มีความรู้ในกฎหมายอาคาร และเทศบัญญัติควบคุมอาคาร

- ประจำสำนักงาน และออกตรวจงานต่างจังหวัด

- ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี

 
เทคนิเชี่ยน

- เพศชาย

- ปวส. สาขาก่อสร้าง โยธา สำรวจ ไฟฟ้า เครื่องกล

- สามารถประจำหน่วยงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

 
Cost Engineer

- วุฒิปริญญาตรี

- มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำ Cost Report, Cost Control, Cash Flow and Forcast Cash Flow

- ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

 
วิศวกรโยธา (งานโครงสร้าง)

- ปริญญาตรีวิศวกรโยธา, โครงสร้าง

- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

- ประจำต่างจังหวัดได้

 
 
TSR PLANNING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
101/459 Moo 4 , Rattanatibate Road , T.Saima , A.Muang , Nonthaburi 11000