ศักยภาพ
ศักยภาพ
1. มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในระดับแนวหน้า ในงานก่อสร้างอาคารโรงงานสำเร็จรูป และงานก่อสร้างพื้นฐานในประเทศ
2. ดำเนินโครงการต่างๆให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด
3. จัดการมาตรฐานด้านความปลอดภัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน เพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 
ขั้นตอนการบริการ
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯนั้นเป็นสิ่งจำเป็น โดยต้องอาศัยพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง และงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในทุกภาคอุตสาหกรรมในทุกๆโครงการ ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพที่มีประสบการณ์ และความพร้อมในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และทักษะในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

 

TSR PLANNING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
101/459 Moo 4 , Rattanatibate Road , T.Saima , A.Muang , Nonthaburi 11000